YMCA University of Science & Technology, Faridabad

Department of Electronics Engineering

M.Tech.(EI) 2015-2017 Final admitted students

S.No.

Student' Name

Father's Name

Gate Score

B.Tech. % if passed

B.Tech. % upto 7th sem

Final Allotted category

1

AAKRITI KHANNA

RAJEEV KHANNA

NA

78.99

 

HOGC(G)

2

ISHA MATTA

NARESH MATTA

NA

73.9

 

HOGC(G)

3

LALIT NEGI

SUNDER SINGH NEGI

NA

79.37

 

HOGC(G)

4

MANPREET KAUR

RAJWANT SINGH

NA

74.56

 

BC-A(G)

5

MOHD MUSTAQEEM

RIYAZ UDDIN

428

62.78

 

AIC(G)

6

NEHA CHAUDHARY

OM PRAKASH

NA

71.69

 

AIC

7

Preeti Ranga

S C Ranga

267

62.48

 

HOGC

8

RAMAN MISHRA

CHANDRA MOHAN MISHRA

399

83.41

 

AIC

9

Ramanpreet Kaur

Jasmeer Singh

NA

77

 

AIC

10

RITIKA THUSOO

RAMESH KUMAR THUSOO

404

71.55

 

AIC(F)

11

ROHIT ARORA

ANIL KUMAR

NA

78.07

 

HOGC(G)

12

TAMANNA GAUR

JAI PRAKASH GAUR

NA

74.52

 

HOGC(G)

13

VEENA KAPOOR

NOBAT RAM KAPOOR

NA

69.1

 

BC-A(G)

14

VISHAL BISHT

INDER SINGH BISHT

425

63.97

 

AIC(G)

15

WASIM AKRAM RANA

ASLOOP RANA

395

 

67.59

HOGC(G)

16

YOGESH KUMAR

SHYAM BIR SINGH

399

70.5

 

HOGC(G)

 


 

M.Tech.(ECE) 2015-2017 Final admitted students

S.No.

Student' Name

Father's Name

Gate Score

B.Tech. % if passed

B.Tech. % upto 7th sem

Final Allotted category

1

ANAMIKA

VED PARKASH

403

80.1

 

HOGC(F)

2

ANKIT ROHILLA

RAMROOP ROHILLA

NA

74.9

 

BC-A(G)

3

BHAVNA CHAUHAN

ASHOK KUMAR CHAUHAN

439

 

70.3

HOGC (G)

4

HARSHU DUTT PARASHAR

MUKESH DUTT PARASHAR

NA

 

76.84

EBP(G)

5

HIMANI VASHISTHA

L.N.SHARMA

540

76.34

 

AIC (G)

6

JYOTI

SAHAB SINGH

NA

81.8

 

SBC(G)

7

KARISHMA RAO

HARISH KUMAR

368

77.4

 

HOGC(G)

8

NAVAL SINGH

JASHRAM

279

76.36

 

SC(G)

9

NEERAJ KUMAR SINGH

PRABHAT KUMAR SINGH

584

67.2

 

AIC (G)

10

POOJA

SATBIR SINGH

284

73.58

 

SC(G)

11

PRIYANKA CHOUDHARY

SATPAL CHOUDHARY

399

 

71

HOGC(G)

12

RENU SINGH

LAKSHMAN SINGH

NA

69.81

 

SBC(G)

13

SEEMA SINGH

ARJUN SINGH

NA

 

68.89

BC-A(G)

14

SHIVANI SINGH

BIRPAL SINGH

NA

68.53

 

SC(F)

15

SUCHIKA BHATNAGAR

ANIL KUMAR BHATNAGAR

505

77.7

 

AIC(F)

16

SUMITRA

BHAGWAN SINGH

469

 

76.42

HOGC (G)

17

SWATI NAIN

SHIVESH

461

 

75.78

HOGC (G)

18

VISHAL

RAMNIWAS

373

 

67

BC-B(G)

             

 


 

M.Tech.(VLSI Design) 2015-2017 Final admitted students

S.No.

Student' Name

Father's Name

Gate Score

B.Tech. % if passed

B.Tech. % upto 7th sem

Final Allotted category

1

ABHISHAK BHARDWAJ

RAJBIR SINGH BHARDWAJ

473

73.6

 

HOGC (G)

2

ALKA

INDRAJ SINGH

509

76.1

 

AIC(G)

3

ASHU

JOGINDER KUMAR

NA

82.1

 

HOGC(G)

4

DIMPY YADAV

MUKESH YADAV

NA

78.74

 

BC (G)

5

GARIMA SINGLA

MAHAVIR SINGLA

NA

83.56

 

HOGC(G)

6

GIRDHAR GOPAL

SHRI KRISHAN

416

77.96

 

HOGC(G)

7

HARKESH JANGU

DEVI SINGH

398

72.45

 

SBC (G)

8

ISTAK

ISHAK

478

66.36

 

HOGC (G)

9

LALIT KUMAR

HOSHIYAR SINGH

336

74.73

 

HOGC(G)

10

MOHIT KUMAR ANTIL

NARESH KUMAR

495

64.41

 

AIC (G)

11

MOHIT SAINI

SATBIR SINGH

403

69.36

 

BC-B (G)

12

POOJA

KRISHAN KUMAR

394

85.5

 

SBC(F)

13

PRERNA CHAUHAN

PRADEEP KUMAR

385

72.5

 

HOGC(G)

14

RAM LAL

BIRU RAM

267

68.45

 

SC(G)

15

SALIM KHAN

MOHD. YAMIN KHAN

NA

73.85

 

BC-B(G)

16

SONAL SAINI

DAYACHAND SAINI

NA

71.96

 

BC (F)

17

SUMEDHA SINGH

A.K.SINGH

404

74.94

 

HOGC(F)

18

VIPIN KUMAR

SURESH KUMAR

262

61.06

 

SC(G)